PITAJTE ADVOKATA

Usluge

PRAVNE USLUGE ADVOKATSKE KANCELARIJE ĐORĐEVIĆ IZ SMEDEREVA

U današnjem društvu, suočavamo se sa sve većim pravnim izazovima, ali svako novo iskustvo daje nam priliku da proširimo znanja i oblasti našeg rada. Advokatska kancelarija Đorđević pruža širok spektar usluga fizičkim i pravnim licima. Naše klijente zastupamo stručno i efikasno. Uvek smo tu da klijentu pružimo savet i da saslušamo klijenta. Neke od usluga radi lakšeg pronalaženja potreba klijenata navodimo u nastavku, ali to ni izbliza nije sve što nudimo te Vas ohrabrujemo da nazovete, zakažete sastanak, pa ćemo zajedno utvrditi šta možemo učiniti za Vas.

1. PROMET NEPOKRETNOSTI I DRUGI POSTUPCI U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA:

 • IZRADE UGOVORA O KUPOPRODAJI, POKLONU

 • UKNJIŽBA NEPOKRETNOSTI

 • ZASTUPANJE PRED REPUBLIČKIM GEODETSKIM ZAVODOM I DRUGIM ORGANIMA U POSTUPCIMA VEZANIM ZA PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKIH I LOKACIJSKIH DOZVOLA

 • NADOGRADNJA OBJEKATA, PRETVARANJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U NOVI STAN

2. NASLEĐIVANJE:

 • IZRADA TESTAMENTA

 • IZRADA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

 • ZASTUPANJE U OSTAVINSKIM POSTUPCIMA

3. PORODIČNO:

 • RAZVOD BRAKA

 • ZASTUPANJE U BRAČNIM I PORODIČNIM SPOROVIMA

 • ZASTUPANJE U SPOROVIMA RADI IZDRŽAVANJA ILI ALIMENTACIJE

4. RADNO PRAVO:

 • ZASTUPANJE U SPOROVIMA POVODOM NEZAKONITOG OTKAZA

 • ZASTUPANJE U SPOROVIMA POVODOM NEISPLAĆIVANJA ZARADE I DRUGIH PRIMANJA

 • ZASTUPANJE U SPOROVIMA ZBOG NASTALE POVREDE NA RADU, KAO I RADI ZAŠTITE DRUGIH PRAVA IZ RADNIH ODNOSA

 • SAČINJAVANJE UGOVORA O RADU

5. ZASTUPANJE U PARNICAMA:

 • ZBOG SMETANJA ILI ODUZIMANJA DRŽAVINE

 • U SVOJINSKIM SPOROVIMARADI NAPLATE DUGA I DRUGIH POTRAŽIVANJA

 • RADI PONIŠTAJA UGOVORA

6. PRIVREDNO PRAVO:

 • OSNIVANJE I PROMENE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNIČKIM RADNJAMA, UDRUŽENJIMA

 • IZRADA OSNIVAČKIH AKATA, ODLUKA DRUŠTVA, PRAVILNIKA

 • LIKVIDACIJA I ZASTUPANJE U STEČAJNOM POSTUPKU

 • ZASTUPANJE PRED REPUBLIČKIM ORGANIMA, SUDOVIMA I AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • IZRADA DUE DILIGENCE IZVEŠTAJA

 • ORGANIZACIJA IGARA NA SREĆU

7. POSTUPCI IZVRŠENJA:

 • POKRETANJE I ZASTUPANJE U POSTUPCIMA IZVRŠENJA NA OSNOVU IZVRŠNE I VERODOSTOJNE ISPRAVE

 • ZASTUPANJE KLIJENATA U POSTUPCIMA PRED OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

8. KRIVIČNI POSTUPCI:

 • ZASTUPANJE U SVIM KRIVIČNIM I PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA

 • ZASTUPANJE MALOLETNIKA